Inleiding

In augustus 2006 begon Nederland met het uitgeven van biometrische paspoorten. Zo'n paspoort is voorzien van een draadloze leesbare chip die o.a. alle gegevens bevat die op het datablad (de blauwe, hard-plastic pagina met de foto) vermeld staan, aangevuld met een aantal biometrische kenmerken van de houder, zoals gezichtsfoto en vingerafdrukken.


Matige publieke informatie

Maar wat staat er nu precies in dat paspoort over ons? Hoe kunnen wij dat controleren? En wie heeft toegang tot die informatie? Hoe veilig is het? Hoe werkt het? De burger die op zulke vragen antwoord wil krijgen komt van een koude kermis thuis: enerzijds bestaat er de hoog-technische documentatie van de ICAO (International Civil Aviation Organization, het orgaan dat de specificaties verzorgt) die voor een leek onbegrijpelijk is, anderzijds bestaat er de informatie van de Europese Commissie, die inhoudelijk onbegrepen blijft als niet eerst de ICAO-documentatie is gelezen.
De stroom van pers-artikelen die over dit onderwerp op Internet is gepubliceerd, blinkt uit in onbenulligheid of aantoonbare onvertrouwdheid met het onderwerp: er bestaat bijna geen artikel dat er niet ergens fundamenteel naast zit.
Tenslotte heeft de Nederlandse overheid (Minbzk) een aantal documenten over het nieuwe paspoort on-line beschikbaar gesteld. Jammergenoeg is het meest waardevolle (resultaten 2B-proef) onleesbaar als men niet met de materie bekend is en verliezen de andere documenten (folder 2B-proef) en mededelingen (zoals het Factsheet Biometrie) zich al snel in pedanterie├źn en causerie├źn enzerzijds of een te simplistische voorstelling van zaken anderzijds. Wat dat betreft kunnen we nog iets van de Duitsers leren.

Kenniseconomie in werking. Uit de 'folder 2b or not 2b'


Openbare bronnen

Dan zit er niets anders op dan het zelf eens te proberen. Bij dezen een aanzet. Ik heb louter gebruik gemaakt van openbaar beschikbare informatie, met name de technische documentatie van de ICAO, die van de Europese commissie en de onlangs beschikbaar gestelde evaluatie van het '2B or not 2B'-project, de Nederlandse testfase van dit paspoort. Ook heb ik getracht per email een aantal onduidelijkheden opgelost te krijgen.

Niet voor leken

Er is hieronder niet getracht een voor iedereen begrijpelijk verhaal te schrijven. Enige technische kennis is vereist. Eenieder, die zelf wel eens een database heeft opgezet, een bestand heeft versleuteld en weet wat een draadloos netwerk is, zou het moeten kunnen begrijpen.
De argeloze lezer die hier ook een inleiding meent aan te zullen treffen over platvloerse onderwerpen als kosten, biometrie als fenomeen, geldigheidsduur van huidig paspoort en andersoortige trivia, komt bedrogen uit. Deze informatie is ruimschoots voorhanden en wordt geacht reeds bekend of (hier) niet ter zake doende te zijn.No comment


Tenslotte nog het volgende: dit 'blog' (eigenlijk meer een site) kent geen mogelijkheid tot het on-line intikken van reacties. Dit is niet, omdat ik geen reacties wens, maar omdat ik niet overtuigd ben van de relevantie van het verschijnsel in dezen. Op zielenroersel als 'First', 'Waar gaat het heen met het land', 'Big Brother is watching you' en '1984' zit ik niet te wachten. Jammergenoeg is dat wel het te anteciperen niveau. Relevante en terzakekundige reacties worden zeer op prijs gesteld, evenals het opmerkzaam maken op fouten of onvolledigheden. Deze kunnen worden verstuurd naar biopaspoort@gmail.com. Ik zal trachten relevante reacties zo snel mogelijk te verwerken.

Terug naar overzicht